In English | Suomeksi

Vaakavannesaha ja d-hirsi

vannesahaus2

Käytössämme on Wood-Mizerin polttomoottorikäyttöinen liikuteltava vaakavannesaha , joka mahdollistaa mm. pelkkahirsien sahauksen heti puunhankintapaikalla, vaikkapa metsänreunassa pellolla tai jäällä. Tarvittaessa siis valitsemme, kaadamme, kuorimme, sahaamme ja taapeloimme puut puunhankintapaikan tai rakennuspaikan läheisyyteen. Parhaimpaan lopputulokseen sahauksessa päästään raakakuoritulla puulla, lopullinen vuolupinta tehdään käsityökaluilla veistovaiheessa.

Vannesahan mittatarkkuus on ylivoimainen esim kenttäsirkkeliin verrattuna ja varsinkin isoja ja pitkiä puita sahatessa päästään erinomaiseen looputulokseen. Raskan ja pitkän puun liikuttaminen sirkkelipöydällä aiheuttaa väistämättä pelkan kieroilua ja sahapintojen epätarkkuuttaa. Vaakavannesahassa puu pysyy paikallaan ja saha liikkuuu sahauspöydällä, jolloin mittaheittoja ei synny. Lisäksi vannesahamme etuna on sahattavan puun rajoittamaton pituus, voimme tarvittaessa sahata jatkopöytien avulla vaikka 15 metriä pitkiä pelkkahirsiä, joiden latvaläpimitta on vaikkapa 35cm ja tyvi yli 60cm. Tällöin isommissa rakennuksissakaan ei tarvitse jatkaa hirsiä, jolloin säästetään aikaa ja vaivaa ja lopputulos on teknisesti ja estettisesti parempi.

Vannesaha myös säästää puuta, sillä terä on erittäin ohut, jolloin isostakaan sahausurakasta ei synny sirkkelisahaukseen verrattuna kovin suurta purukasaa. Myös pintakasa jää olennaisesti pienemmäksi tarkan sahauksen ansiosta ja pelkkahirren kyljistä saadaankin korkealaatuista tuppilautaa vaikkapa lattialankuiksi, seiniin, kattoihin yms. Kun pelkkahirret sahataan vannesahalla, sahataan vain pelkan kyljet ja sahaus tehdään puun sydämen, keskilinjan suuntaisesti. Sirkkelisahauksessa usein joudutaan sahaamaan puuta kolmelta kantilta, jotta puu pysyisi pöydällä pystyssä. Kolmelta kantilta sahattessa puun symmetria kärsii kun hirren selät eivät säily ehjänä molemmin puolin ja puun sisäisillä jännitteillä ei ole yhtä suuria vastavoimia. Tämä taas voi aiheuttaa pelkka-aihioiden vääntyilemistä, lisäksi menetään hyötynousua ja luonnollisia puun muotoja.

Parhaimpaan lopputulokseen päästään kun sahataan talvikaadettua, kuorittua ja pyöreänä kuivattua puuta talviaikaan. Tällöin puu on jo kuivaessan elämisensä elänyt, halkeamat ovat pieniä ja niitä on tasaisesti ympäri puuta (ei vain esim pelkan kyljissä), puu on kaadettu lepotilassa ja sinistymisriski on oikea-aikaisilla toimenpiteillä minimoitu. Tällöin voidaan puhua hienosahauksesta.

D-hirsi

Yksi vannesahan etu on mahdollisuus erikoissahauksiin, esimerkiksi d-hirteen. D-hirsi tarkoittaa hirttä, joka on toiselta puolelta luonnon pyöreä (usein ulkopuoli) ja toiselta puolelta pelkka. D-hirren sahaus tehdään veistovaiheessa, normaalin puuvalinnan yhteydessä, täytyyhän olla selvillä minkäkokoista puuta seinällä tarvitaan ja miten päin tyvi ja latva asettuvat, sekä missä kohti on hirressä salvoksia. Esimerkiksi sulkanurkassa d-hirren pelkka-osuus lopetetaan ennen salvoksia niin että salvokset tehdään pyöreään hirteen. Lopputuloksessa käsityön jälki korostuu kaunissa sulan ja pelkka-osuuden kaarten kohtauspisteessa ja käsin piilutetuissa sulkien poskissa ja pelkkahirren pinnassa. Käytännössä d-hirsi vaatii tarkkaa puuvalintaa ja mittaamista ennen sahausta. Moottorisahalla tehdään vannesahan terää varten upotukset kohtiin, joista pelkkaosuus alkaa ja loppuu. Näistä kohdista vannesahan terä voidaan upottaa halutulle syvyydelle.