In English | Suomeksi

Hirsityö 100% käsityönä

piilutusta

Hirsien viimeistelyyn ja pintojen työstöön on kehitetty useita työtä helpottavia koneita ja laitteita, joita mekin tarvittaessa käytämme. Mutta mikään kone ei saa aikaiseksi yhtä hienoa ja elävää pintaa kuin vuolurauta, piilupetkele ja piilukirves. Käsityökaluilla viimeistellyt pinnat ovat elävän kauniita ja veistetty pinta suorastaan kiiltää; puun solukko on veistettäessä sulkeutunut ja on siten myös säänkestoltaan parempi. Hongos ylpeänä tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden valita 100% käsityönä viimeistelty hirsityö, jolloin kaikki näkyvät pinnnat on työstetty käsityökaluilla.

Vuoluraudalla vuollaan viimeinen näkyvä pinta luonnonpyöreään puuhun ja pelkkahirsien selkiin. Usein 100pros raakakuorinta on tehty jo aiemmin.

Piilupetkeleellä tehdään koristepiilutuksia pienempiin pintoihin, kuten sulkanurkan tai satulanurkan satuloihin, oviin, lauteisiin tai vaikkappa lattialankkuihin. Piilukirveen maalu on pienempi kuin piilukirveessä ja kuvio usein ns. sekapiilutus.

Piilukirveellä veistetään pelkkahirsien kylkiin leveää maalua, usein säännöllistä aaltokuviota. Piilutusjäljestä on useita variaaioita ja jokaisella tekijällä on oma jälkensä. Piilutuksen variaatioita ovat mm hajapiilutus ja kalansuomupiilutus.

Maalu on piilukirveellä tai piilupetkeleellä tehty yksi aaltokuvio hirressä.

Kourukirveellä veistetään hirsien varauksien pohjat. Kirveellä veistetteäessä varauksesta tulee loivasti kaareva, kuten alemman hirren selkä, johon puuta ollaan sovittamassa. Tällöin varaukseen ei jää liikaa tyhjää tilaa ja rakennuksen painuminen on hallittua. Siistin ja toimivan varauksen voi työstää myös moottorisahalla, telsolla, kourutaltalla, jyrsimellä yms yms. Tärkeintä on, että vältetään jyrkkää v-tyylin varausta, jolloin varaukseen jää usein liikaa tyhjää tilaa ja rakennuksen painuminen ja hirsien pystysuuntainen halkeilu voi olla kohtuutonta. Hongos ei koskaan tee mihinkään rakennukseen v-tyyliin varausta.

IMG_8023

IMG_7586 IMG_7674

IMG_4217 IMG_8202 IMG_8140 IMG_7993