Rakennustaiteen seura palkitsi hirsirakentajan

Tiedote 12.12.2017

Rakennustaiteen Seura ry:n jakama Erik Kråkström -puurakennuspalkinto annetaan tänä vuonna hirsiyritys Hongoksen perustaja Hannes Hyvöselle. Palkintoon liittyy 3000 euron palkintosumma ja kunniakirja. Se luovutetaan 14.12. klo 17.00 Espoossa Otaniemessa Kongressikeskus Dipolin Palaver -kabinetissa.

Perinteinen hirrenveisto on taidemuoto

Hannes Hyvönen työskenteli vuosia tietokoneiden ääressä graafisena suunnittelijana,  mutta jätti istumatyön ja opiskeli itselleen hirrenveiston ammattitaidon.  Mutta visuaalinen suunnittelu ei jäänyt ruudun eteen, vaan on jatkunut hirrenveistäjän arjessa.
-Jokainen perinteinen käsinveistetty hirsitalo on  uniikki taideteos sekä arkkitehdin että veistäjän  ja ennenmuuta asiakkaan yhteinen luomus.

Hyvönen uskoo hirsirakentamisen mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa mutta alalla on useita isoja haasteita, kuten ammatillisen koulutuksen puuttuminen, laatupuupula ja massiivipuulle epäreilut rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset, joihin tulee tarttua viipymättä, jotta hirsiperinne säilyy ja kehittyy Suomessa.

Hyvönen on Hirsitaito ry:n aktiivina pyrkinyt julkisuudessa nostamaan esiin hirsialaa ja käsinveistoa ja kertomaan hirsirakentamisen nykytilasta.  Yhdistys julkisti vuonna  2015 eduskuntaankin jaetun Hyvösen laatiman julkilausuman perinteisen hirrenveiston uhanalaisesta tilanteesta: Puurakentamisen_suunannmuutos_2015

Terveellisiä taloja

Uutta kysyntää perinteiselle hirrenveistolle on tullut homepakolaisista ja kemikaaliyliherkistä.  Käsinveistetty hirsitalo ei sisällä liimaa eikä mitään muitakaan lisättyjä kemikaaleja ja monet sisäilmaongelmille herkistyneet hakevat apua hirsitaloista. Leppävirralla toimiva Hongos on kehittämässä terveen asumisen konseptia yhdessä Inarissa toimivan Ekoina Oy:n kanssa.

Hirsitaidetta julkiseen rakentamiseen

Mieluisin työvaihe hirsirakennuksen teossa Hannes Hyvöselle on piilutus.

-Käsin piilutettu hirsipinta on lähes maagista, ikiaikaista kauneutta ja tässä on mahdollisuuksia myös  tilataiteelle julkisissa tiloissa. Tuomalla käsinveistetty hirsi kaupungintalolle, sairaalaan, kirjastoon tai lentoaseemalle hirsiperinne säilyy läsnä urbaaninkin ihmisen maailmassa.
-Hirrestä on moneksi ja hirrenveiston tulevaisuus tarvitsee uutta luovaa yhteistyötä.  Pidän saamaani palkintoa rakennustaiteen ystävien merkittävänä kädenojennuksena koko alallemme.

Eläköön hirsi!

Palkinnon historia

Professori, arkkitehti Erik Kråkströmin täyttäessä 80 vuotta v. 1999, hän toivoi, että mahdolliset muistamiset osoitettaisiin tilille, josta muodostettaisiin Rakennustaiteen seuran puurakennuspalkinto-rahasto. Erik Kråkströmin kuoltua vuonna 2009 rahasto sai vielä lisäpääomaa ja palkinto
nimettiin uudelleen muotoon Erik Kråkström -puurakennuspalkinto.

Palkinto myönnetään henkilölle tai työryhmälle, joka on paneutunut erityisesti perinteiseen puurakentamiseen. Täten se eroaa Puuinfon vuosittain jakamasta Puupalkinnosta, joka ammentaa koko puurakentamisen ajankohtaisesta kentästä ja osoittaa usein palkinnon puurakentamisen innovaatioille.

Ensimmäisen kerran rakennustaiteen seuran puurakennuspalkinto annettiin v. 2001 suomalaisen kansanrakentamisen dokumentoijalle ja tutkijalle, filosofian maisteri Alfred Kolehmaiselle.

Palkinnon saajan valitsee Rakennustaiteen seuran johtokunta.
Lisätietoja ja lehdistökuvia: sihteeri@rakennustaiteenseura.fi
Rakennustaiteen seura Kasarmikatu 24 00130 Helsinki

> Hongoksen yritysvideo, Spirit fo the woods

> Puurakentamisen_suunnanmuutos_2015

Kuvat median käyttöön. Kuvaaja Tommi Taipale.
Kuvatiedustelut: 050 573 6478

   
_MG_9692  _MG_9758